Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS TIẾN THẮNG

Xã Tiến Thắng - Mê Linh
02438168446